วันศุกร์ที่ 4 ตุลาคม พ.ศ. 2556

ตักบาตรสองแผ่นดินในการทำบุญวันออกพรรษา

สวัสดีวันออกพรรษาที่ใกล้จะมาถึงในเร็ว ๆ นี้แล้วสินะครับ ซึ่งวันออกพรรษาคือวันที่พระสงฆ์ได้จำพรรษาอยู่ที่วัดเป็นเวลา2เดือนเต็ม โดยเป็นการจำพรรษาโดยยึดหลักคำสอนทางศาสนาและปฏิบัติตนตลอดระยะเวลา 3 เดือนเลยทีเดียว

ทำบุญวันออกพรรษา มีประเพณีอยู่มากมาย โดยจะแตกต่างในเรื่องของสถานที่และท้องถิ่น รวมแม้กระทั้งวัฒนธรรม


ตักบาตรสองแผ่นดิน เป็นประเพณีของทางภาคเหนือของประเทศไทยที่ยึดหลักคำสั่งสอนทางศาสนาพุทธและขนบธรรมเนียมของรุ่นผู้ใหญ่


เนื่องในวันออกพรรษา  เทศบาลตำบลแม่สาย จัดให้มีการทำบุญตักบาตรสองแผ่นดิน (ตักบาตรเทโว)  เหนือสุดในสยาม เพื่อเป็นการระลึกถึงหลักธรรมคำสั่งสอนขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า ตลอดจนเป็นการอนุรักษ์ประเพณีที่ดีงามของพุทธศาสนิกชนทั้งชาวแม่สาย และชาวเมียนม่าร์ ในสองฝั่งประเทศ โดยกำหนดจัดงานทำบุญตักบาตรเทโวขึ้น บริเวณเชิงดอยวัดพระธาตุดอยเวา (หน้าด่านพรมแดน) เรื่อยไป จนถึงมูลนิธิกวงเม้งแม่สาย (ถนนพหลโยธินด้านทิศตะวันตก) ตั้งแต่เวลา 04.00 น.เป็นต้นไป
จึงขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนทุกท่าน เข้าร่วมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง ตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวโดยพร้อมเพรียงกัน
(หมายเหตุ : การแต่งกายให้สวมใส่ชุดสุภาพเรียบร้อย หรือชุดพื้นเมืองประจำท้องถิ่น หรือชุดประจำชนเผ่า ห้าม ผู้หญิง แต่งชุดรัดรูป นุ่งสั้น เว้าแหว่ง หรือชุดไม่สุภาพในวันดังกล่าว)
ติดต่อ เทศบาลตำบลแม่สาย
ถนนพหลโยธิน ตำบลแม่สาย อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย 57130
โทร 053-731288  05-3 732828-9
 

สำหรับท่านที่เดินทางไปทำบุญวันออกพรรษาที่ภาคเหนือของประเทศไทยให้ตรวจสอบสภาพอากาศและเตรียมของไปให้ดี ๆ นะครับ และร่วมกันเข้าวัดทำบุญเพื่อสืบสานประเพณีวัฒนธรรมของไทย


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น