วันพฤหัสบดีที่ 10 ตุลาคม พ.ศ. 2556

ทำบุญวันออกพรรษาที่พิมาย

ขึ้นไปทางภาคอีสานเที่ยวเพื่อทำบุญวันออกพรรษา


กับสถานที่ที่ชี้ทางวันนี้คือ ปราสาทหินพิมาย สำหรับท่านที่สนใจไปไม่ยากอย่างแน่นอน ปราสาทหินพิมาย ตั้งอยู่ที่จังหวัดนครราชสีมา ซึ่งห่างจากกรุงเทพฯเพียงแค่ 259กิโลเมตรเท่านั้นเอง อุทยานประวัติศาสตร์พิมาย ตั้งอยู่ที่ ต.ในเมือง อ.พิมาย จ.นครราชสีมาซึ่งห่างจากตัวเมืองโคราชไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือประมาณ 60 กิโลเมตร มีเนื้อที่ 115 ไร่ ซึ่งเป็นศาสนสถานในพุทธศาสนานิกายมหายานที่สำคัญที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศ มีอายุราว 1,000 ปี เป็นปราสาทขอม ซึ่งหมายถึง ศาสนสถาน, วัด หรืออาคารเรือนยอดสำคัญที่ใช้ประดิษฐานรูปเคารพ มีลักษณะเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้าทำบุญวันออกพรรษากับที่นครราชสีมา

มีสถานมากมายในการทำบุญวันออกพรรษาที่ได้รวบรวมไว้ในเว็บไซต์ของเรา เพื่อให้เพื่อน ๆ ได้ไปเที่ยวกัน สำหรับออกพรรษาจะตรงกับวันที่ 19 ตุลาคม 2556 ซึ่งเป็นวันเสาร์ปราสาทหินพิมาย

ในปราสามหินพิมายมีโบราณสถานอยู่เหลือแหล่ นอกจากที่เราจะทำบุญวันออกพรรษาที่วัดนั้นแล้วยังมีสถานที่ท่องเที่ยวอีกมากมายเลยทีเดียวพลับพลา
ภายในลานชั้นในทิศตะวันออกของปราสาทประธาน มีฐานอาคารก่อด้วยหินทราย รูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสย่อมุม เว้นช่องว่างตรงกลางเป็นช่องสี่เหลี่ยม ด้านที่หันหน้าเข้าสู่ปราสาทประธานทำเป็นมุขยื่นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า สันนิษฐานว่า อาคารหลังนี้คงใช้ประโยชน์ในพิธีกรรมอย่างใดอย่างหนึ่งหอพราหมณ์
เป็นอาคารก่อด้วยหินทรายและศิลาแลง ตั้งอยู่บนฐานเดียวกับปราสาทหินแดง ได้ค้นพบศิวลึงค์ขนาดย่อมทำด้วยหินทราย เชื่อว่าอาคารหลังนี้น่าจะเป็นสถานที่ประกอบพิธีทางศาสนาพราหมณ์

ปรางค์หินแดง
สร้างขึ้นราวศตวรรษที่ 17 ตั้งอยู่ทางด้านขวาของปรางค์ประธาน มีมุขยื่นออกไปทั้งสี่ทิศ เหนือกรอบประตูทางเข้าด้านทิศเหนือมีทับหลังทรายจำหลักภาพเล่าเรื่องมหาภารตะ ตอน กรรณธล่าหมูป่า

ปรางค์พรหมทัต
ตั้งอยู่บากหน้าของปราสาทประธานทางด้านบุพทักษิณ ฐานเป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส ประตูเป็นมุขยื่นสี่ทิศ ภายในองค์ปรางค์พบประติมากรรม 2 ชิ้น คือ ประติมากรรมรูปบุคคลขนาดใหญ่นั่งขัดสมาธิสลักด้วยหินทราย สันนิษบานว่า เป็นรูปของพระเจ้าชัยวรมันที่ 7 ชาวบ้านมักเรียกว่า ท้าวพรหมทัต ส่วนอีกรูปหนึ่งเป็นรูปสตรีนั่งคุกเข่า สลักด้วยหินทราย ส่วนศรีษะและแขนหักหายไป เชื่อว่าเป็นรุปของพระนางชัยราชเทวีมเหสี ชาวบ้านเรียกตามนิยายพื้นบ้านว่า นางอรพิม ปัจจุบันประติมากรรมทั้ง 2 นี้ จัดแสดงอยู่ในพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพิมายเป็นอย่างไรบ้างสำหรับสถานที่เที่ยวทำบุญวันออกพรรษา หากท่านใดที่มีสถานที่ท่องเที่ยวให้แนะนำกันมาได้เลย หากท่านที่มีเวลาว่างให้ลองหาสถานที่อื่นดูไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น